Айыл банк, головной офис

Содержание

Финансирование ЦДС

Финансирование ЦДС — это долгосрочные инвестиционные и краткосрочные кредиты на сельское хозяйство. Они подразумевают финансирование аграрных производственно-сбытовых цепочек — на приобретение сельхозтехники и оборудования, строительство, реконструкцию, модернизацию предприятий по производству, переработке, хранению, транспортировке и реализации сельхозпродукции.

Максимальная сумма кредита составляет до 500 тыс. евро в сомовом эквиваленте.

На пополнение оборотного капитала кредит дается сроком до 3 лет, на инвестиции — до 7 лет.

Процентная ставка кредита варьируется от 12 до 15% годовых в сомах. Предусмотрено погашение кредита по индивидуальному графику с возможностью предоставления льготного периода до 9 месяцев по основному долгу.

АЙЫЛ БАНК ААКСЫНАН КРЕДИТТЕР: АР ТҮРДҮҮЛҮГҮ ЖАНА АЛГЫЛЫКТУУЛУГУ МЕНЕН АЙЫРМАЛАНАТ

№890 21-21-ноябрь, 2019-жыл

Кыргызстандын рыногунда 23 жылдан ашуун убакыттан бери ийгиликтүү иштеп, калайык-калктын кеңири катмарынын колдоосуна ээ болуп келе жаткан “Айыл Банк” ААКсы республиканын бүтүндөй аймагы боюнча айыл чарбасынын бардык керектөөлөрү, орун алган муктаждыктары үчүн насыяларды сунуштаган анык лидер болуп саналат. Албетте, ушул убакыт аралыгында айыл чарба багыты үчүн гана эмес, калайык-калктын бардык суроо-талаптарын канааттандырган кредиттик шарттардын кеңири түрмөгү иштелип чыгып, элге сунушталууда.

Банктын шарттарынын катарын агрокредиттер, бизнести өнүктүрүү үчүн кредиттер сыяктуу эле ири ишканаларды, чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө кредиттер жана керектөө насыялары толуктайт.

Көптөн бери көксөп келген олуттуу бир буюмду сатып алууга топтогон акча каражаты жетпей жаткан учурда дал ушул керектөө кредити жардамга келип, акчага болгон муктаждык көйгөйүн чечип берет. Кредиттин бул түрү дароо тариздетилиши жана кыска убакыт ичинде берилиши менен айырмаланат.

“Айыл Банкынан” керектөө кредитин унаа каражаттарын, эмеректерди, тиричилик техникасын сатып алуу же үйдү оңдотуп, жасалгалоо, үй-бүлөлүк кубанычтуу иш-чараларды өткөрүү, балдардын окуусуна төлөө же эмгек өргүүсүн алып, чет өлкөгө саякатка чыгуу сыяктуу ар кандай максаттарга алууга болот.«ТИРИЧИЛИК НАСЫЯСЫ»

Кредит коммерциялык иш багытына байланыштуу болбогон иш багытына, атап айтканда, үй-бүлөлүк иш-чараларды өткөрүү, балдардын окуусуна төлөө, дарыланууга жумшоо жана эс алууга баруу сыяктуу максаттарга сунушталат.

Банк 3 жылга чейинки мөөнөткө 10 000 сомдон 2 500 000 сомго чейинки суммада кредиттерди жылдык 21 пайыздан 22 пайызга чейинки пайыздык чен боюнча берүүгө, ал эми зарылчылык келип чыккан шартта жеңилдик мөөнөтүн да караштырууга даяр. «ЭМГЕК АКЫ ДОЛБООРУ БОЮНЧА КЕРЕКТӨӨ КРЕДИТТЕРИ»

Кредиттин бул түрү да жогоруда белгиленгендей, үй-бүлөлүк маанилүү иш-чараларды өткөрүүгө, балдардын окуусуна төлөөгө, дарыланууга жана эс алууга баруу жана башка күнүмдүк муктаждыктар үчүн берилет:

– 5 эмгек акыга, 100 000 сомго чейинки кредиттер күрөөсүз жана кепилдиксиз;

– 200 000 сомго чейинки насыялар – кыймылдуу мүлк күрөөсү алдында, ал эми топ түзүп алып насыя алгандарга эки жылга чейинки мөөнөткө 250 000 сомго чейинки өлчөмдө сунушталат.

Эгерде кредит кепилдиксиз бериле турган болсо жылдык 23 пайызга чейинки пайыздык чен боюнча, ал эми жубайынын макулдугусуз эле сунуштала турган болсо, жылдык 30 пайыз алдында берилет.«ЭЛДИК»

«Элдик» аталышындагы кредиттин түрү күндө пайдаланылуучу товарларды (тиричилик/ кеңсе техникаларын, эмеректерди жана башка товарларды) өнөктөш катары иш алып барган дүкөндөр аркылуу сатып алууга өбөлгө түзөт.

Кредиттин минималдуу суммасы – 5000 сомдон 100 000 сомго чейин, 3 айдан 18 айга чейинки мөөнөткө сунушталат. Кредиттин бул түрү боюнча пайыздык чен жылдык 26 пайыздан 30 пайызга чейин, ал эми эмгек акы долбооруна тартылган кызматкерлер үчүн жылдык 24 пайыздык чен белгиленген.

Бул жерде 50 000 сомго чейинки суммадагы акча каражатын кепилдиксиз алууга боло тургандыгын баса белгилеп кетүү зарыл. Андан жогору суммадагы насыялар үчүн сатылып алынган мүлктүн өзү күрөөгө коюлууга тийиш.

Кредитти тариздетүү үчүн аларды чогултуу анчалык түйшүк алып келбеген документтер талап кылынат. Учурда ab.kg сайты аркылуу кредит алууга онлайн-билдирмени жөнөтүү мүмкүнчүлүгү да жөнгө салынган. Банк кызматкерлери кредиттөө шарттары, алардын мөөнөттөрү жана кредит алуу үчүн талап кылынган документтер тизмеги менен кеңири тааныштырып, кеп-кеңеш берүүгө дайым даяр. Кардар банктын талаптарына макул болгон шартта документтерин банкка тапшырат жана келип түшкөн билдирмелер бир күндөн үч күнгө чейинки аралыкта каралып, тиешелүү чечим кабыл алынат.

Кредит суммасын банктын терминалдары аркылуу жана банктын бардык бөлүмүнөн накталай түрдө төлөөгө болот.

Банктын калайык-калк үчүн эң эле ыңгайлуу жана алгылыктуу шарттар каралган кредиттери кошумча финансылык мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу аркылуу, эч кандай ашыкча түйшүксүз эле, ойлогон ой-максаттарын кыска мөөнөт аралыгында ишке ашырууга өбөлгө түзүп, жакындан жардам берип, колдоого алып келет.

http://www.ab.kg03126800000770551100

Почему агрокредиты в «Айыл Банке» брать выгоднее

За 23 года работы на рынке «Айыл Банк» зарекомендовал себя как лидер в предоставлении кредитов сельскому хозяйству. Банк считает выдачу агрокредитов одним из своих магистральных направлений.

Далеко не у каждого банка Кыргызстана имеется такая разнообразная сетка кредитных продуктов, которая способна удовлетворить запросы большинства аграриев республики.

Банк предоставляет не только разнообразные кредитные продукты сельскому хозяйству, но и делает все возможное для того, чтобы они были максимально выгодны клиенту. Об этом свидетельствуют одна из самых низких эффективных процентных ставок в стране. «Айыл Банк» постоянно работает над тем, чтобы его кредитные продукты были необременительными и позволяли аграрному сектору Кыргызстана развиваться.

Филиалы (19)

Айыл Банк, Сберегательная касса
Бишкек, Октябрьский район, Ибраимова, 108

Айыл Банк, Сберегательная касса

Сейчас: Открыто

Бишкек, Октябрьский район, Ибраимова, 108

+996312680000

+996312663015

+996312663279

Айыл Банк, Выездная касса
Бишкек, Иссык-Кульская область, с. Тюп, Элебаева, 85

Сейчас: Открыто

Бишкек, Иссык-Кульская область, с. Тюп, Элебаева, 85

+996312680000

+996392260062

+996708006008

Айыл Банк, Выездная касса
Бишкек, Иссык-Кульская область, с. Кызыл-Суу, Манаса, 216

Сейчас: Открыто

Бишкек, Иссык-Кульская область, с. Кызыл-Суу, Манаса, 216

+996312680000

+996555285231

Айыл Банк, Сберегательная касса
Бишкек, Иссык-Кульская область, с. Ананьево, Советская, 57

Айыл Банк, Сберегательная касса

Сейчас: Открыто

Бишкек, Иссык-Кульская область, с. Ананьево, Советская, 57

+996312680000

+996394348222

Айыл Банк
Бишкек, Иссык-Кульская область, с. Боконбаево, Мамбетова, 85/1

Айыл Банк

Сейчас: Открыто

Бишкек, Иссык-Кульская область, с. Боконбаево, Мамбетова, 85/1

+996312680000

+996394460136

+996312294426

Айыл Банк, Выездная касса
Бишкек, Городок Строителей м-н, Зелёная, 1а

Сейчас: Открыто

Бишкек, Городок Строителей м-н, Зелёная, 1а

+996312680000

+996312333002

Айыл Банк, Выездная касса
Бишкек, Октябрьский район, Аламедин-1 м-н, Чокана Валиханова, 2 ст8

Сейчас: Открыто

Бишкек, Октябрьский район, Аламедин-1 м-н, Чокана Валиханова, 2 ст8

+996312680000

Айыл Банк
Бишкек, Ленинский район, Жибек-Жолу проспект, 203а

Айыл Банк

Сейчас: Открыто

Бишкек, Ленинский район, Жибек-Жолу проспект, 203а

+996312680000

+996312362626

+996312362666

+996312363072

Айыл Банк, Сберегательная касса
Бишкек, Кожевенная, 74

Айыл Банк, Сберегательная касса

Сейчас: Открыто

Бишкек, Кожевенная, 74

+996312680000

+996312907939

Айыл Банк
Бишкек, Свердловский район, рынок «Дордой», 16а

Айыл Банк

Сейчас: Открыто

Бишкек, Свердловский район, рынок «Дордой», 16а

+996312680000

+996312907939

Айыл Банк, Выездная касса
Бишкек, Чуйская область, Васильевский Тракт, 105

Сейчас: Открыто

Бишкек, Чуйская область, Васильевский Тракт, 105

+996312680000

+996555126688

+996312693464

Айыл Банк, Сберегательная касса
Бишкек, Октябрьский район, 9 м-н, Суеркулова, 18

Айыл Банк, Сберегательная касса

Сейчас: Открыто

Бишкек, Октябрьский район, 9 м-н, Суеркулова, 18

+996312680000

+996312882012

+996312882026

Айыл Банк
Бишкек, Свердловский район, Юсупа Абдрахманова, 119

Айыл Банк

Сейчас: Открыто

Бишкек, Свердловский район, Юсупа Абдрахманова, 119

+996312680000

+996312303092

+996312881369

Айыл Банк, Сберегательная касса
Бишкек, Тоголока Молдо, 70а

Айыл Банк, Сберегательная касса

Сейчас: Открыто

Бишкек, Тоголока Молдо, 70а

+996312680000

+996312325570

Айыл Банк
Бишкек, Тоголока Молдо, 114/1

Айыл Банк

Сейчас: Открыто

Бишкек, Тоголока Молдо, 114/1

+996312680000

+996312881580

+996312881581

+996312881623

Айыл Банк, Сберегательная касса
Бишкек, Ленинский район, Молодой Гвардии бульвар, 62

Айыл Банк, Сберегательная касса

Сейчас: Открыто

Бишкек, Ленинский район, Молодой Гвардии бульвар, 62

+996312680000

+996312391641

+996312391740

+996312881711

Айыл Банк, Сберегательная касса
Бишкек, Ленинский район, Бейшеналиевой, 22/1

Айыл Банк, Сберегательная касса

Сейчас: Открыто

Бишкек, Ленинский район, Бейшеналиевой, 22/1

+996312680000

+996312881112

+996312646155

Айыл Банк, Выездная касса
Бишкек, Ленинский район, Льва Толстого, 83а

Сейчас: Открыто

Бишкек, Ленинский район, Льва Толстого, 83а

+996312680000

+996312417734

Айыл Банк, Выездная касса
Бишкек, Ленинский район, Патриса Лумумбы, 54Б