Список банков армении — list of banks in armenia

Содержание

Использование Idram брокерами форекс

Название брокера, год основания Финансовые инструменты Лицензии финансовых регуляторов
Валюты Товары Фондовый рынок Криптовалюты ПАММ
 
Высшая лига
1. NordFX (2008 г.) + + + + + CySEC, MiFID
2. Swissquote (1996 г.) + + + + FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA
3. Dukascopy (1998 г.) + + + FINMA, FCMC
4. Alpari (1998 г.) + + + + + АРФИН
5. FxPro (2006 г.) + + + FCA, CySEC, FSB, Dubai FSA, BaFin, ACPR, CNMV
6. Interactive Brokers (1977 г.) + + + NFA, CFTC, FCA,
7. Oanda (1996 г.) + + + NFA, CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC
8. FXCM (1999 г.) + + + + FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA ,SFC, ISA, ASIC, FSB
9. Saxo Bank (1992 г.) + + + Danish FSA, Consob, CNB, ASIC, MAS, FINMA, JFSA, SFC Hong Kong
10. FOREX.com (1999 г.) + + + + NFA, CFTC, FCA, ASIC, , MAS, SFC
11. FIBO Group (1998 г.) + + + + + CySEC
12. ФИНАМ ФОРЕКС (1994 г.) + Банк России
Вторая лига
13. Форекс Клуб (Forex club) (1997 г.) + + + + АРФИН
14. TeleTrade (Телетрейд) (1994 г.) + + + + АРФИН
15. ActivTrades (2001 г.) + + + + FCA, SCB
16 FreshForex (Фреш Форекс) (2004 г.) + + + +
17. eToro (еТоро) (2007 г.) + + + + ASIC, FCA, CySEC
18. FortFS (2010 г.) + + + + + IFSC Belize
19. XM (2011 г.) + + + + ASIC, IFSC, CySEC
20. БКС Форекс (BCS Forex) (2004 г.) + + + +
21. GKFX (2009 г.) + + + + FCA, JFSA, DMCC, BaFin, AMF, AFM, Consob, CNMV, FI, CNB, NBS
22. NPBFX (Нефтепромбанк) (2016 г.) + + + +
23. Admiral Markets (2001 г.) + + + + ASIC, FCA, EFSA, CySEC
24. Grand Capital (Гранд Капитал) (2006 г.) + + + + +
25. RoboForex (Робофорекс) (2009 г.) + + + + + CySEC, IFSC Belize
26. FinmaxFX (2018 г.) + + + + ЦРОФР, VFSC Vanuatu
27. FXOpen (2005 г.) + + + + FCA
28. Forex Optimum Group Limited (2009 г.) + + +
29. EXNESS (Экснесс) (2008 г.) + + + + FSA Seychelles
30. HYCM (1989 г.) + + + + FCA, CySEC, CIMA, Dubai FSA
31. Альфа Форекс (Альфа банк) (2003 г.) + Банк России
32. Forex4you (Форекс фо ю) (2007 г.) + + + + FSC BVI

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն

 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը ֆինանսական կայունության վերաբերյալ վերլուծությունների արդյունքները անմիջականորեն ներկայացնում է ֆինանսական կայունության հաշվետվությունում: Ֆինանսական կայունության հաշվետվությունը հրապարկվում է 2007թ-ից սկսած տարեկան, իսկ 2010թ-ից արդեն նաև կիսամյակային պարբերականությամբ: Ֆինանսական կայունության հաշվետվության հիմնական նպատակն է կարճաժամկետ հեռանկարում իրական և ֆինանսական հատվածներում նախկին և սպասվող զարգացումների համատեքստում երկրի ֆինանսական կայունությանը սպառնացող հավանական ռիսկերի նկարագրումը: Հաշվետվությունում ներկայացվում է որոշակի ժամանակահատվածի համար ֆինանսական կայունության վերաբերյալ կենտրոնական բանկի գնահատականը, առկա ռիսկերը և դրանց կանխարգելման կամ չեզոքացմանն ուղղված միջոցառումները: Պարբերականի հրապարակումը թույլ է տալիս բարձրացնել ֆինանսական հաստատությունների, ձեռնարկությունների, տնտեսվարողների ու բնակչության տեղեկացվածության մակարդակը, և ապահովում է Կենտրոնական բանկի գործունեության թափանցիկությունը: Հավանական ռիսկերի աղբյուրների և ֆինանսական կայունության խոցելիության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումն իր հերթին նպատակ ունի կողմնորոշելու հասարակությանը` ստեղծված իրավիճակներում որոշումների կայացման առումով:
 
ՀՀ ֆինանսական կայունության վրա ազդող ռիսկերը կարող են ծագել Հայաստանի ներքին տնտեսությունում, երկրից դուրս` արտաքին տնտեսությունում և բուն ֆինանսական համակարգում: Ելնելով վերոնշյալից` ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական կայունության հաշվետվությունում անդրադարձ է կատարվում ռիսկերին հինգ հիմնական ուղղություններով.

 • Համաշխարհային տնտեսության (մակրոմիջավայր և ֆինանսական շուկաներ) զարգացումներից ածանցվող ռիսկեր
 • ՀՀ մակրոմիջավայրի զարգացումներով պայմանավորված ռիսկեր
 • ՀՀ ֆինանսական շուկայում տեղ գտած զարգացումներից ածանցվող ռիսկեր
 • ՀՀ ֆինանսական հաստատություններից ածանցվող ռիսկեր
 • ՀՀ ֆինանսական ենթակառուցվածքներից ածանցվող ռիսկեր

Կենտրոնական բանկի կողմից շարունակական աշխատանքներ են տարվում նշված փաստաթղթի հետագա զարգացման և ընդգրկունության բարձրացման ուղղությամբ` հաշվի առնելով միջազգային փորձը և առաջացող նոր մարտահրավերները:

 
ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (կիսամյակային)

 • Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2019թ. առաջին կիսամյակ)
 • Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2018թ. առաջին կիսամյակ)
 • Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2017թ. առաջին կիսամյակ)
 • Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2016թ. առաջին կիսամյակ)
 • Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2015թ. առաջին կիսամյակ)
 • Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2014թ. առաջին կիսամյակ)
 • Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2013թ. առաջին կիսամյակ)
 • Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2012թ. առաջին կիսամյակ ) 
 • Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2011թ. առաջին կիսամյակ ) 

 
ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (տարեկան)

Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն ( 2016թ.)

Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2015թ.)

Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2012թ.)

Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2011թ.)Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2010թ.)

Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2009թ.)

Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2008թ.)

Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն (2007թ.)

НАДЗОР ЗА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ

Центральный депозитарий

 
Центральным депозитарием является акционерное общество, осуществляющее в порядке, установленном законом Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, нормативными правовыми актами Центрального банка и своими правилами, функции централизованного хранителя, централизованного держателя реестра и оператора расчетной системы ценных бумаг.
 
Центральный депозитарий осуществляет следующие функции:

 
в качестве централизованного хранителя:

 • оказывает депозитарные услуги субдепозитариям и другим лицам, установленным нормативными правовыми актами Центрального банка;
 • дематериализирует ценные бумаги и ведет их счета;
 • присваивает идентификационные коды ценным бумагам;

в качестве централизованного держателя реестра:

осуществляет ведение единой системы данных о владельцах (номинальных держателях) ценных бумаг, количестве, виде и классе принадлежащих им (зарегистрированных на их имя) ценных бумаг на основании заключенного с эмитентом договора;

в качестве оператора расчетной системы ценных бумаг:

 • определяет и производит зачет взаимных обязательств и требований (клиринг), возникших в результате заключенных сделок с ценными бумагами;
 • переводит ценные бумаги на соответствующие счета и производит окончательный расчет в результате заключенных сделок с ценными бумагами;
 • организует исполнение членами расчетной системы денежных обязательств, возникших в результате окончательного расчета ценных бумаг, на основании договора, заключенного с оказывающим платежно-расчетные услуги лицом, указанным в части 1 статьи 18 Закона Республики Армения “О платежно-расчетной системе и платежно-расчетных организациях”;
 • производит необходимые запросы для осуществления клиринга и окончательного расчета ценных бумаг и денежных средств в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, правилами расчетной системы и заключенными договорами;
 • создает гарантийные фонды и руководит ими с целью гарантирования выполнения взаимных обязательств членов расчетной системы и уменьшения рисков, связанных с деятельностью расчетной системы;
 • выступает в установленном правилами расчетной системы порядке в качестве стороны всех сделок (центрального агента сторон) при удовлетворении взаимных обязательств и требований, возникших в результате заключенных сделок с ценными бумагами.

Исключительное право выполнения функций центрального депозитария возложено на ОАО “Центральный депозитарий Армении”. Кроме закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, закона Республики Армения «Об акционерных обществах” и иных нормативно-правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг РА, деятельность ОАО “Центральный депозитарий Армении” регламентируется также устанавливаемыми ОАО “Центральный депозитарий Армении” внутренними правилами, дополнениями к ним и изменениями, которые вступают в силу с момента их регистрации в Центральном банке.

Руководитель Ваган СтепанянАдрес: Ереван 0010, ул. Вазгена Саргсяна 26/1, 5-й этаж (в здании бизнес-центра «Эребуни-Плаза»)Контакты: тель.: (+374) 60 61 55 55, факс: (+374) 10 543 321, эл.почта: info@amx.am 
Номер
лицензии организации: 0001

  Дата выдачи лицензии: 12/2/2008

Դրամավարկային քաղաքականություն

Ռազմավարություն

 
Իրենց հիմնական խնդիրն իրագործելու նպատակով կենտրոնական բանկերը կարող են ընտրել դրամավարկային քաղաքականության իրականացման տարբեր ռազմավարություններ: Ներկայումս առավել լայն կիրառում ունեցող ռազմավարություններն են.

 • Փողի ագրեգատների նպատակադրումը,
 • Փոխարժեքի նպատակադրումը,
 • Գնաճի նպատակադրումը:

2006 թվականի հունվարի 1-ից ՀՀ կենտրոնական բանկը, «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին»ՀՀ օրենքիսահմաններում փողի ագրեգատների նպատակադրումից պաշտոնապես անցում է կատարել գնաճի նպատակադրման ռազմավարության: Այս ռազմավարության համատեքստում որպես դրամավարկային քաղաքականության միջանկյալ նպատակ գնաճի կանխատեսված մակարդակն է, իսկ որպես գործառնական նպատակ` կարճաժամկետ տոկոսադրույքը: Ընդ որում` ՀՀ ԿԲ-ը դրամավարկային քաղաքականության ռազմավարության, միջանկյալ և գործառնական նպատակների ընտրության հարցում լիովին անկախ է:

Դրամավարկային քաղաքականության հիմնական ռազմավարությունների, այդ թվում ՀՀ-ում ներկայումս կիրառվող գնաճի նպատակադրման ռազմավարության էությունը և հիմնական բաղադրիչները առավել մանրամասն ներկայացված են «Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից գնաճի նպատակադրման ռազմավարության ընդունման հիմնավորում»փաստաթղթում

 Դրամավարկային քաղաքականության փոխանցման մեխանիզմ
Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության ներքո դրամավարկային քաղաքականությունն իրականացվում է հետևյալ ճանապարհով: Եթե ԿԲ-ը գնահատում է, որ կանխատեսվող գնաճը շեղվում է նպատակային թիրախից, ապա սկսում է փոփոխել դրամավարկային քաղաքականության գործիքների տոկոսադրույքը, ինչն էլդրամավարկային քաղաքականության ազդեցության փոխանցման մեխանիզմի միջոցով նվազեցնում է միջանկյալ նպատակի` կանխատեսված գնաճի, շեղումը գնաճի նպատակային թիրախից: Դրամավարկային քաղաքականության փոխանցման մեխանիզմներն այն ուղիներն են, որոնց միջոցով դրամավարկային քաղաքականությունը ազդում է ձեռնարկությունների, սպառողների և ֆինանսական միջնորդների տնտեսական գործունեություն իրականացնելու որոշումների` հետևաբար տնտեսական ակտիվության և գների վրա: Կարճաժամկետ տոկոսադրույքների փոփոխությունը, որը տեղի է ունենում ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության գործիքների կիրառման միջոցով (հիմնականում կարճաժամկետ ռեպո գործառնություններ), որոշակի ժամանակահատվածում արտացոլվում է այլ տոկոսադրույքների վարքագծում: Իսկ վերջիններս, նախ և առաջ, հանդիսանալով փոխառության և սպառման այլընտրանքային ծախսեր` իրենց ազդեցությունն են ունենում համախառն պահանջարկի վրա` ներդրումների և սպառման փոփոխությունների հետևանքով: Փոխարժեքի փոփոխությունը իր հերթին տնտեսական ակտիվության և գների վրա ազդում է ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի ճանապարհներով: Ուղղակի ազդեցությունը արտահայտվում է ներմուծված հումքային և պարենային ապրանքների տեղական արժույթով արտահայտված գների ուղղակի փոփոխման միջոցով: Փոխարժեքի անուղղակի ազդեցությունը համախառն պահանջարկի վրա դրսևորվում է զուտ արտահանման վրա ազդեցության միջոցով:
Այնուամենայնիվ, գնաճը կամ սպասվող գնաճը կարող է լինել նաև առաջարկի գործոնների հետևանք (միջազգային գների թանկացում, գյուղատնտեսական արտադրության ծավալների կրճատում և այլն), որոնց գնաճային կամ գնանկումային ազդեցությունները ժամանակի ընթացքում չեզոքանում են: Այս պարագայում դրամավարկային քաղաքականության արձագանքը տարբերվում է պահանջարկի գործոններով պայմանավորված գնաճի նկատմամբ արձագանքից:

Գնաճի վարքագծի վրա ազդող առաջարկի հնարավոր գործոնները մանրամասն ներկայացված են «Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից գնաճի նպատակադրման ռազմավարության ընդունման հիմնավորում»փաստաթղթում (էջ 10):

 
 
 
 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն

 

ՀՀ դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրությունը կազմվում է ըստ ՀՀ ԿԲ ՀՀ դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության ձեռնարկում ներկայացված մեթոդաբանության, իսկ դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության հավաքագրման, կազմման և տարածման չափանիշները ներկայացված են «ՀՀ ԿԲ վիճակագրության կազմակերպման կանոններում»

Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրությունը կազմվում է ինչպես Կենտրոնական բանկի տվյալների, այնպես էլ Կենտրոնական բանկին հաշվետու սուբյեկտներից ստացված հաշվետվությունների հիման վրա: Բացի այդ, ՀՀ ԿԲ հաշվետու սուբյեկտների (ՀՀ ֆինանսական համակարգի բոլոր սուբյեկտները) հաշվետվությունների հիման վրա կազմվում և հրապարակվում են ֆինանսական համակարգի գործունեության վերաբերյալ ցուցանիշները:
Մշտապես աշխատանքներ են տարվում  հաշվետվական ձևերի կատարելագործման ու դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության մեթոդաբանության զարգացման ուղղությամբ: Էական մեթոդաբանական կամ այլ փոփոխությունների արդյունքում իրականացված տվյալների վերանայումների դեպքում, դրանց վերաբերյալ տրվում են մեկնաբանություններ ՀՀ ԿԲ հրապարակումների համապատասխան աղյուսակների ծանոթագրություններում: Բացի այդ, նախնական ծանուցումներ են տրվում մեթոդաբանական հիմնական փոփոխությունների վերաբերյալ: Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող դրամավարկային վիճակագրության տվյալների վերանայման մոտեցումը հետևյալն է. հրապարակվող տվյալները վերանայվում են միայն եռամսյակային և տարեկան կտրվածքով Եռամսյակային և տարեկան տվյալները հրապարակման պահին նախնական են և ենթակա են վերանայման` կապված ՀՀ ԿԲ եզրափակիչ շրջանառությամբ իրականացվող գործառնությունների արդյունքները ՀՀ ԿԲ հաշվեկշռում արտացոլելու (եռամսյակային տվյալների դեպքում) և անկախ աուդիտորական կազմակերպության կողմից ԿԲ ֆինանսական հաշվետվությունը հաստատելու հետ (տարեկան տվյալների դեպքում): Եռամսյակային տվյալները համարվում են վերջնական հաշվետու եռամսյակի ավարտից երկու ամիս հետո, իսկ տարեկան տվյալները` հաշվետու տարվա ավարտից երեք ամիս հետո:

Մեթոդաբանություն

ՀՀ դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության ձեռնարկ

Արդյունավետ տոկոսադրույքների հաշվարկման ձեռնարկ

Ձեռնարկ 

Վիճակագրական տվյալներ

Դրամավարկային ցուցանիշներ

 • ՀՀ  կենտրոնական բանկի ամփոփ ցուցանիշներ (օրական)​
 • ՀՀ կենտրոնական բանկի ամփոփ ցուցանիշներ (ամսական) 
 • ՀՀ ավանդային կազմակերպությունների ամփոփ ցուցանիշներ (ամսական) 
 • Փողի ագրեգատներ (ամսական) 

Վարկեր և ավանդներ

 • Առևտրային բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների ծավալներ (ամսական) 
 • Առևտրային բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների վարկերն ըստ ոլորտների (ամսական)

Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքներ

 • Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքները (ամսական) 
 • Բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք (ամսական)  
 • Առևտրային բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների տոկոսադրույքներ (ամսական) 
 • Առաջնային շուկայում պետական պարտատոմսերի եկամտաբերություն (ամսական) 
 • Առևտրային բանկերի կողմից տնտեսությունից ներգրավված ավանդների և տրամադրված վարկերի ծավալները և տոկոսադրույքները ​

Официальные курсы

Валюта Сумма обмена В AMD
AED (дирхам ОАЭ) 1 134.39
ARS (аргентинское песо) 10 50.5
AUD (австралийский доллар) 0.1 36.23
BGN (болгарский лев) 0.1 29.81
BRL (бразильский реал) 1 95.79
BYN () 1 196.52
CAD (канадский доллар) 0.1 39.18
CHF (швейцарский франк) 0.1 53.86
CNY (китайский юань) 1 76.31
CZK (чешская крона) 1 22.92
DKK (датская крона) 1 78.45
EGP (египетский фунт) 1 31.46
EUR (евро) 0.1 58.33
GBP (британский фунт) 0.1 67.91
GEL (грузинский лари) 1 158.78
HKD (гонконгский доллар) 1 63.46
HUF (венгерский форинт) 100 167.5
ILS (новый шекель) 1 154.1
INR (индийская рупия) 10 67.7
IRR (иранский риал) 10000 118
ISK (исландская крона) 10 39.25
JPY (японская иена) 10 44.76
KGS (киргизский сом) 10 58.3
KRW (южнокорейская вона) 100 42.65
KWD (кувейтский динар) 0.1 164.12
KZT (казахстанский тенге) 100 115.8
LBP (ливанский фунт) 100 32.66
MDL (молдавский лей) 1 27.85
MXN (мексиканское песо) 1 24.61
NOK (норвежская крона) 1 56.77
PLN (польский злотый) 1 129.27
RON (румынский лей) 1 118.21
RUB (российский рубль) 10 67.5
SAR (саудовский риял) 1 131.61
SEK (шведская крона) 1 57.19
SGD (сингапурский доллар) 0.1 36.66
SYP (сирийский фунт) 100 39
TJS (таджикский сомони) 1 43.72
TMT (туркменский манат) 1 141.03
TRY (турецкая лира) 1 59.52
UAH (украинская гривна) 10 182.6
USD (доллар США) 0.1 49.36
UZS (узбекский сум) 1000 46
XDR (кьят) 0.1 69.91

Мы не несем ответственности за полноту, достоверность и своевременность представленных курсов и другой информации! Все сведния предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий. При принятии любых решений на основе курсов — перепроверяйте их на официальном сайте!

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

иЦель

​Цели
 
Денежно-кредитная политика – это процесс регулирования предложения денег или цены на деньги (уровня процентных ставок). Денежно-кредитная политика служит для реализации целей, которые направлены на обеспечение устойчивого экономического роста и макроэкономической стабильности. Проводником для этого является ЦБ РА, основной целью которого является обеспечение стабильности цен, установленное статьей 200.2 Конституции РА и статьей 4 закона РА “О Центральном банке Республики Армения”. Для реализации этой цели ЦБ совместно с Правительством РА устанавливает целевой ориентир инфляции, который, согласно закону РА ”О бюджетной системе РА”, зафиксирован в “Программе среднесрочных расходов Правительства”.
 
Стабильность цен
 
Как и многие центральные банки в мире, основополагающей целью Центрального банка РА является обеспечение стабильности цен. Стабильность цен обуславливает макроэкономическую стабильность или создание устойчивых условий для экономической деятельности. Обеспечивая стабильность цен ЦБ способствует высокому экономическому росту в долгосрочной перспективе, следовательно, повышению жизненного уровня населения. Анализ, проведенный на основе международного опыта, показывает, что высокая и неустойчивая инфляция препятствует экономическому развитию. Так, в условиях высокой и неустойчивой инфляции, которая непременно сопровождается увеличением будущих неопределенностей относительно изменений цен, сокращаются реальные доходы и сбережения, а также вложения в долгосрочные бизнес-планы.
 

Что такое стабильность цен
 
Стабильность цен не следует понимать дословно как неизменность цен, она означает медленное и устойчивое повышение цен. Следовательно, ЦБ должен таргетировать не нулевую, а умеренную инфляцию. Такая инфляция является естественным явлением, и может быть обусловлена следующими факторами. Прежде всего, инфляция измеряется с помощью потребительской корзины. Согласно международной методике расчета инфляции, вес товаров, входящих в потребительскую корзину, в течение определенного периода (нескольких лет) остается стабильным. Если происходит удорожание какого-нибудь товара потребительской корзины, то население может сократить потребление этого товара, увеличив потребление заменяющего его более дешевого товара. В результате, статистика зарегистрирует инфляцию, однако на деле потребление дорогостоящего товара будет заменено потреблением дешевого товара, что не повысит цену реальной потребительской корзины. Во-вторых, инфляция может быть обусловлена качественным изменением товаров, включенных в корзину, когда население начинает потреблять наиболее качественные товары из списка товаров потребительской корзины. В-третьих, умеренный рост цен способствует увеличению производственных объемов и развитию экономики, и наоборот, дефляция может ослабить стимулирование производства. Тот уровень инфляции, который, исходя из особенностей экономики данной страны, наибольшим образом соответствует вышеуказанному определению стабильности цен, устанавливается в качестве целевого уровня или ориентира инфляции. С 2007 года в качестве целевого уровня инфляции в РА установлена 4%-я инфляция с коридором ±1.5% допустимых колебаний. Целевой уровень инфляции ежегодно закрепляется в законе РА “О государственном бюджете РА“.
 
Как измеряется инфляция

Фактические показатели инфляции публикуются Статистическим комитетом РА, который независим от ЦБ РА. Это обстоятельство способствует повышению уровня доверия к денежно-кредитной политике ЦБ. Инфляция измеряется по индексу потребительских цен, который является средневзвешенным значением цен, взвешенных по соответствующим весам товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину. В настоящее время в Армении в потребительскую корзину входят 450 наименований товаров и услуг в рыночных ценах, которые включаются в индекс потребительских цен по соответствующему весу. Вес продовольственных товаров составляет в настоящее время 45.89%, вес непродовольственных товаров 22.24%, а вес услуг составляет 31.87% потребительской корзины РА. Пересмотр состава и структуры потребительской корзины осуществляется в Армении ежегодно, учитывая изменения доходов и структуры потребления населения.

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԿԲ-ի կառավարումը

 ԿենտրոնականբանկիխորհուրդըկազմվածէԿենտրոնականբանկինախագահից, նրաերկուտեղակալներից, խորհրդիհինգանդամներիցԿենտրոնականբանկիխորհրդիհինգանդամներինընտրումէՀայաստանիՀանրապետությանԱզգային Ժողովը` վեցտարիժամկետովԿենտրոնականբանկիխորհրդիանդամներըչենկարողԿենտրոնականբանկումայլպաշտոնզբաղեցնել

ԿենտրոնականբանկիբարձրագույնպաշտոնատարանձըԿենտրոնականբանկինախագահնէԿենտրոնականբանկինախագահինընտրում էՀՀԱզգայինժողովը` վեցտարիժամկետով

ԿենտրոնականբանկինախագահըկոորդինացնումէԿենտրոնականբանկիբնականոնաշխատանքը, ներկայացնումէԿենտրոնականբանկըՀայաստանիՀանրապետությունում, այլպետություններումևմիջազգայինկազմակերպություններում, իրականացնումէօրենքովԿենտրոնականբանկիխորհրդիիրավասությանըչվերապահվածայլլիազորություններԿենտրոնական բանկի նախագահիբացակայությանկամպարտականություններիկատարմանանհնարինությանդեպքումնրանփոխարինումեն` Կենտրոնականբանկինախագահիտեղակալներիցմեկը, իսկտեղակալներիբացակայությանկամնրանցպարտականություններիկատարմանանհնարինությանդեպքում` Կենտրոնականբանկիխորհրդիտարիքովավագանդամը

Կենտրոնականբանկինախագահիտեղակալներինընտրում է ՀՀ Ազգային ժողովը` վեցտարիժամկետով

Կենտրոնական բանկի նախագահը, տեղակալները և խորհրդի այլ անդամներն իրենց լիազորությունների իրականացման ժամանակահատվածում չեն կարող զբաղեցնել իրենց կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման այլ մարմիններում, լինել որևէ կուսակցության անդամ կամ որևէ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից: Հրապարակային ելույթներում նրանք պետք է ցուցաբերեն քաղաքական զսպվածություն: Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամները, նախագահը, տեղակալներն իրավունք ունեն առևտրային կազմակերպություններում և հիմնադրամներում զբաղեցնելու իրենց կարգավիճակով պայմանավորված պաշտոններ:

Կենտրոնական բանկերի կառավարման համակարգի չափանիշներից է ԿԲ-ների անկախության աստիճանը, որն առավելապես վերաբերում է դրամավարկային քաղաքականության իրականացման գործընթացի անկախությանը:
Ըստ միջազգայնորեն ընդունված անկախության ինդեքսների 2013 թվականի համար գնահատվել է ՀՀ ԿԲ-ի անկախության Քուքիրմանի և GMT ինդեքսները:

Քուքիերմանի կշռված ինդեքսը ՀՀ կենտրոնական բանկի համար կազմում է 0.96 (առավելագույնը՝ 1.0), Քուքիերմանի պարզ ինդեքսը՝ 0.92(առավելագույնը՝ 1.0), GMT ինդեքսը՝ 13 (առավելագույնը՝ 16): Անկախության ինդեքսների մասին մանրամասն տե՛ս սույն կայքէջի «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժնում:

Idram или Белкарт: что удобнее и выгоднее для пользователя

Те решения, которые предлагаются Белкарт или Idram, завоевали много поклонников онлайн-платежей в России. Кроме того, очень высокие стандарты защиты и интуитивное управление являются огромной заслугой популярности. И хотя на рынке появилась конкуренция Белкарт и Idram в России остаются в лидерах.

Принципиальным сходством этих брендов является то, что они являются платежными системами. Если же сравнивать функционал Белкарт и Idram, то они практически ничем не отличаются:

 1. И там и там нужно пройти обязательную регистрацию с указанием номера телефона.
 2. После регистрации присваивается личный счет для совершения платежей и получения счетов.
 3. Для повышения пользовательского уровня, позволяющего оперировать большими объемами финансов (разовый платеж, месячная сумма платежей, остаток на счете), требуется процедура подтверждения паспортных данных.
 4. К каждому счету – и Белкарт и Idram – можно привязать банковскую карту и/или банковский счет.
 5. Главное — этими электронных кошелька можно рассчитываться за покупки, услуги, сотовую связь, игры, казино и т.п. как с помощью браузера на компьютере, так и с помощью смартфона.

В целом, и Белкарти Idramимеют одно и то же практическое назначение – распоряжаться денежными средствами, аккумулированными на счетах пользователя.

СТАТИСТИКА

Введение

 
Согласно статье 5 (пункт 2 подпункт “ж”) закона Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”, Центральный банк, во исполнение своих задач, собирает, обобщает и публикует  денежно-кредитную и финансовую статистику. В частности:

— проводитсясбор денежно-кредитной и финансовой статистики, обеспечивается ее достоверность и ведется обработка полученной информации;

— достоверная, надежная и своевременная информация представляется широкой общественности благодаря периодическим статистическим выпускам Центрального банка и размещению этой информации на официальном сайте Центрального банка.

С 2011 года Центральный банк отвечает за статистическую информацию внешнего сектора, а именно представляет показатели платежного баланса, международной инвестиционной позиции и внешнего долга. В настоящее время, с целью осуществления задач, зафиксированных законом Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”, в рамках своих полномочий, полученных в силу решений Совета Центрального банка, решений и приказов председателя Центрального банка, Центральный банк занимается также сбором и обработкой необходимых для внутреннего пользования статистических данных внешнего, реального и государственного секторов. Согласно закону Республики Армения “О государственной статистике” официальным ответственным лицом по представлению статистических данных указанных секторов экономики является Национальная статистическая служба РА (www.armstat.am). В рамках своих полномочий Центральный банк проводит статистический анализ всех четырех секторов экономики (сбор временных рядов, предварительная обработка, прогноз некоторых статистических показателей, расчеты различных индексов и т.д.), осуществляет работы по развитию методологии статистики этих областей и приведению ее в соответствие с принятыми международными критериями.

Для изучения и оценки отдельных экономических явлений ЦБ проводит также статистические опросы и исследования, в частности, с целью оценки общего состояния экономики, экономической активности и ожиданий хозяйствующих субъектов и населения, оперативной оценки развитий в экономике, оценки ожиданий банков относительно макроэкономических и финансовых показателей, определения объема наличной инвалюты, находящейся на руках у населения, и т.д. Статистические данные публикуются в установленные сроки и с периодичностью, согласно графику выпуска данных, на сайте Центрального банка, а также в следующих периодических изданиях:

 • Бюллетень ЦБ РА (ежемесячно)
 • Статистический бюллетень ЦБ РА (ежегодно).

Важнейшим шагом в развитии статистической системы страны явилось участие Республики Армения с7 ноября 2003 года в статистической системе МВФ – Системе специальных стандартов распространения данных (ССРДSDDS), информация о которой подробно представлена на сайте: www.dsbb.imf.org.Примечательно, что Республика Армения явилась третьей страной среди стран СНГ и 54-ой страной в мире, присоединившихся к этой Системе

 
Координирование статистических работ, осуществляемых Центральным банком, возложено на Управление статистики, который состоит из отдела денежно-кредитной и финансовой статистики, отдела приема и обобщения отчетов, отдела развития экономической статистики, отдела внешней статистики, отдела выборочных обследований и анализа, Кредитного регистра.

Кредиты в коммерческих банках Армении

В Армении действует несколько программ ипотечного кредитования. Молодые специалисты могут получить ссуду под 9% годовых, а для молодых семей действует ставка 9,5%. В этом случае членам семьи не должно быть суммарно больше 70 лет, а стоимость жилья должна быть в пределах 50 тысяч долларов на вторичном рынке или 60 тысяч – от застройщика. Кредиты предоставляются в долларах или в национальной валюте. Всего в стране насчитывается свыше 15 программ ипотечного кредитования.

Ставка по депозитам в банках Армении зависит от выбранной валюты и периода размещения средств. Например, сделать вклад на срок от 181 до 355 дней в драмах можно под 8%, в долларах – под 3%, в евро – под 1,5% в российских рублях – под 6%. Установлены лимиты средств на таких вкладах.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Валютная политика

Валютная политика
 
Центрального банка РА направлена на повышение надежности и международного авторитета драма РА путем эффективного управления валютными резервами Республики Армения, создание благоприятной правовой экономической базы для текущих валютных операций и потоков капитала, а также для иностранных инвесторов. Для реализации этих целей был введен соответствующий валютный режим, выработаны принципы деятельности валютной системы и установлены рамки законодательного регулирования.
 
Валютный режим
 
Центральный банк РА проводит политику плавающего валютного курса, которая гармонирует с принципами либерализации операций по счету капитала и проведения независимой денежно-кредитной политики. Центральный банк участвует в операциях на валютном рынке исходя из целей денежно-кредитной политики. Основываясь на сформировавшихся на валютном рынке обменных курсах Центральный банк публикует средние обменные курсы национальной валюты – драма по отношению к иностранной валюте.
 

Краткое описание валютного законодательства
 
Валютное законодательство представляет собой совокупность правовых норм, определяющих порядок и условия заключения валютных операций в Республике Армения, распоряжения валютными ценностями, владения и использования, а также контроля над соблюдением валютного законодательства в Республике Армения.
 
На территории Республики Армения денежные выплаты между резидентами по реализации товаров (имущества), предоставлению услуг, выполнению работ, использованию имущества, а также выплаты процентов по финансовым операциям, выплаты по осуществлению или передаче права или привилегий, страховые и компенсационные выплаты принимаются в драмах Республики Армения.
 
На территории Республики Армения денежные инвестиции в уставные и акционерные капиталы юридических лиц осуществляются в драмах Республики Армения. На территории Республики Армения денежные выигрыши могут быть рекламированы и выплачены только в драмах Республики Армения.
 
На внутреннем валютном рынке Республики Армения резиденты и нерезиденты вправе без ограничений и по выгодному для себя согласованному обменному курсу осуществлять покупку и продажу инвалюты через Центральный банк или лицензированные Центральным банком лица: банки, действующие в РА филиалы иностранных банков, кредитные организации, платежно-расчетные организации, лицензированные валютные дилеры-брокеры, обменные пункты, лица, осуществляющих торги иностранной валюты.
 
Либерализовано осуществление валютных операций как платежной системы, так и операций, связанных с обслуживанием клиентов действующих на территории РА банков. Действующие на территории РА банки, филиалы банков, а также филиалы иностранных банков могут обслуживать все виды международно признанных счетов. Такой же принцип действует и для резидентов, открывающих счета в иностранных банках.
 

“Допускается ввоз в РА и вывоз из РА без ограничений наличной инвалюты, других валютных ценностей (за исключением монет изготовленных из ценных металлов) и казначейских бумаг, а также дорожных чеков в размере, не превышающем сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США. При ввозе из или вывозе в государство не являющимся членом Евразийского экономического союза суммы, превышающей указанную, требуется заполнение таможенной декларации.”

 
Либерализовано также осуществление операций, связанных с движением капитала (прямые и портфельные вложения, переводы платежей, связанные с приобретением права собственности или иных прав на недвижимость, осуществление операций с долгосрочными (более 180 дней) финансовыми средствами). Однако с целью сохранения финансовой стабильности, борьбы с оборотом средств, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма, предотвращения статистических или экономических рисков и в статистических целях Центральный банк может установить порядок и условия осуществления операций, связанных с движением капитала, и финансовых валютных операций.
 
Участие в Международном валютном фонде
 
28-го апреля 1992 года Армения стала членом Международного валютного фонда, официально приняв обязательства, предусмотренные разделами 1, 3 и 4 Статьи VIII Соглашения. Армения, таким образом, открыто заявила мировой общественности о том, что будет вести надежную экономическую политику, оказывая содействие развитию разносторонней платежной системы, свободной от ограничений.