Flekkefjord sparebank mobilbank

Содержание

Fond

Hvilket fond du skal velge kommer an på hvilken risiko, tidshorisont og avkastningsmål du har. Fremtidig avkastning vil blant annet være avhengig av markedsutvikling, fondets risiko og posisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap. Flekkefjord Sparebank kan tilby fond formidlet gjennom enten Skagen Fondene eller DNB Asset Management.

Skagen Fondene

SKAGEN Fondene er et uavhengig forvaltningsselskap med fondsforvaltning som eneste virksomhet. De har som målsetting å gi sine andelseiere best mulig avkastning for den risikoen de tar. SKAGEN tilbyr aksje-, kombinasjons- og rentefond, og har globale investeringer som sin spesialitet.

Hvorfor velge SKAGEN?

 • En genuin og tydelig investeringsfilosofi med et globalt fokus, som konsekvent har blitt praktisert i alle år.
 • Historisk sett har investeringsfilosofien, på lang sikt, gitt gode resultater både i stigende og fallende markeder.
 • Et stabilt team med erfarne porteføljeforvaltere. Mange av dem har eierinteresser i selskapet, og har en stor del av sin personlige formue investert i fondene de forvalter.
 • I våre aksjefond er deler av forvaltningshonoraret knyttet til hvilken avkastning vi klarer å gi våre kunder. Andelseierne og forvaltningsselskapet har på denne måten en felles målsetting om best mulig avkastning.
 • Det er kostnadsfritt å kjøpe og selge andeler i SKAGEN.
 • God informasjon om hvordan fondene forvaltes.

Nedenfor finner du link til fondene med bl.a. nøkkelinformasjon fra selskapet.

Utenlandsbetaling

Betaling til utlandet kan enkelt utføres i nettbanken. Du finner valget under «Meny — Betaling og overføring — Betale til utlandet».

Hvis du ikke har utført denne type betaling før må tjenesten åpnes. Ta kontakt med banken for å få utført dette.

Flekkefjord Sparebank tilbyr en sikker og effektiv betalingstjeneste til utlandet via vår samarbeidspartner DNB ASA, som har etablert kontakt med banker rundt om i verden.

Gjennom vår nettbank/nettbedrift kan du enkelt og rimelig betale regninger eller overføre penger til utlandet.

Betale til utlandet

Betalingen må inneholde:

 • Valutasort og beløp
 • Mottakers IBAN NUMMER (International Bank Account Number), dette er Europeisk standard. Til resten av verden benyttes kontonummer.
 • Navn og adresse på betalingsmottaker.
 • Mottakerbankens BIC/Swift kode (Bank Identifier Code). Denne koden kan komme automatisk opp når Iban nummer tastes. Til USA benyttes ofte Bankkode.
 • Navn på mottakers bankforbindelse. Dette kan komme automatisk opp når Iban nummer tastes.
 • Hva betalingen gjelder.

Følg ellers informasjonen som viser i betalingsbildet.

Motta penger fra utlandet, IBAN — SWIFT/BIC

For å kunne motta betalinger fra utlandet må du oppgi ditt IBAN-nummer/BIC/SWIFT kode.

Hver konto har sitt eget IBAN nummer. IBAN nummeret finner du på kontoutskriften i nettbanken under valget meny, arkiv og kontoutskrifter, eller ved å benytte Iban-kalkulatoren nedenfor.

Bankens BIC/SWIFT-adresse: FLEKNO21XXX

BankID

BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på internett. BankID kan brukes på tvers av banker i Norge — i tillegg til en rekke andre nettsteder.

Bruk av BankID kan delest inn i to hovedgrupper – identifisering og signering.

Når du logger deg inn på en nettsted med BankID – for eksempel nettbanken – bruker du BankID til å identifisere deg overfor dette nettstedet. BankID forteller nettstedet at du er den du gir deg ut for å være. Med BankID kan du logge deg inn på alle nettsteder som tilbyr denne innloggingsmetoden.

BankID kan også brukes til å signere transaksjoner, dokumenter og avtaler elektronisk. En elektronisk signatur med BankID er like bindende som en håndskreven signatur på papir. Fordelen med å signere med BankID, er at du slipper å måtte sende dokumentene i posten eller møte opp personlig for å signere.

Slik bestiller du BankID

BankID bestiller du selv i nettbanken din:

 • Logg inn i nettbanken på vanlig måte med kodebrikken du har fått fra banken.
 • Velg «BankID og BankAxess» i Meny, og du vil bli veiledet gjennom en enkel bestillingsprosess.
 • Passord for BankID får du på e-post.
 • Logg på Nettbanken med «Logg på med BankID».
 • Brukernavn, Kodebrikke, Engangs passord fra mail, deretter definer ønsket passord (min.8 tegn).
 • Du må være fylt 15 år for å kunne få BankID.

AvtaleGiro/eFaktura

Med AvtaleGiro blir de faste regningene dine trekt automatisk fra kontoen din på forfallsdato.

Slik oppretter en AvtaleGiro

 • Betal regningene på vanlig måte i nettbanken. Når du har bekreftet betalingen, vil du få opp tilbud om å opprette AvtaleGiro dersom mottakeren tilbyr dette.
 • Dersom du velger å ikke opprette AvtaleGiro når du betaler regningen, kan du når som helst gå inn på «Opprette Avtalegiro/eFaktura» i nettbanken og opprette avtalen der.
 • Ta med deg regningen i banken, så oppretter vi avtalen for deg.

Det kan ta en stund før avtalen er aktiv, og eventuelle regninger en mottar i posten må betales som normalt.

Kombiner AvtaleGiro med eFaktura

AvtaleGiro kan også kombineres med eFaktura. Du får da fakturagrunnlaget elektronisk i nettbanken din, og betalingen blir utført automatisk på forfallsdato som en AvtaleGiro.

Med eFaktura får du regningene ferdig utfyllt i nettbanken din. Du trenger bare å velge hvilken konto du vil betale regningen fra, og godkjenne den.

Slik oppretter du eFaktura

 • Den enkleste måten å opprette eFaktura på er å inngå avtale om automatisk mottak av elektroniske regninger. Etter at denne avtalen er opprettet vil du automatisk få alle regninger som eFaktura fra de betalingsmottakerne som tilbyr eFaktura. Du slipper da å inngå avtale med hver enkelt mottaker.
 • Dersom du ikke ønsker å motta eFakturaer automatisk, kan du opprette avtale med en og en betalingsmottaker manuelt. Dette gjør du også under meny valget «Opprette AvtaleGiro / eFaktura» i hovedmenyen. Avtale kan opprettes ut fra forslag som er dannet på bakgrunn av tidligere regninger du har betalt, eller du kan søke etter betalingsmottaker. I det siste tilfellet vil du måtte legge inn eFaktura-referansen som finner på papirfakturaen fra mottakeren.

приложение Flekkefjord Sparebank

Med Mobilbank får du tilgang til de mest brukte banktjenestene – når som helst og hvor som helst

Med Mobilbank får du tilgang til de mest brukte banktjenestene – når som helst og hvor som helst.
I tillegg til vanlige betalingstjenester som overføring, betaling med og uten KID, og godkjenning aveFaktura, finner du også tjenester som sperring av kort, hente PIN-kode, regionsperre og SMS varsling.
Med tjenesten QuickPay kan du raskt overføre småbeløp til en annen person kun ved å legge inn mottakerens mobiltelefonnummer. Mottakeren er ikke avhengig av å ha en bestemt app for å motta pengene.Det blir sendt en SMS til mottakeren med instruksjon om hvordan man mottar pengene. Legg inn kontonummeret – og pengene blir overført. Enklere blir det ikke!
Ved hjelp av dra-og-slipp-funksjonalitet kan du utføre banktjenester enklere enn noen gang. For å overføre penger fra en konto til en annen, drar du enkelt og greit ikonet for kontoen du vil overførefra — over ikonet til den kontoen du vil overføre til. Legg så inn beløpet og bekreft.
På samme måte kan du godkjenne eFakturaer du har fått – dra eFakturaen over til den kontoen du ønsker å belaste. Gjør eventuelle endringer før du bekrefter.
Tjenester i mobilbanken:
— QuickPay
— Oversikt over egne kontoer og kontoer du disponerer
— Overføre mellom egne kontoer og kontoer du disponerer
— Betale regninger med eller uten KID
— Godkjenne, endre eller slette eFaktura
— Se / endre / slette betalinger i forfallsmappe
— Se siste bevegelser på konto
— Sperre debetkort
— Hente PIN-kode for debetkort
— Endre regionsperre for debetkort
— Opprette / endre SMS varslinger
Ta gjerne kontakt med banken dersom du har spørsmål om Mobilbank! With Mobile Banking you get access to the most used banking services — anytime and anywhere. In addition to regular payment servicessuch as transfers, payment with and without CID and approval of e-invoicing, you will also find services that block cards, retrieve PIN region barring and SMS notification.
With service QuickPay you can quickly transfer small sums to another person just by entering the recipient’s mobile phone number. The receiver is not dependent on having a specific app to receivemoney. This sends an SMS to the recipient with instructions on how to receive the money. Enter account number — and the money is transferred. Could not be simpler!
Using drag-and-drop functionality allows you to perform banking easier than ever. To transfer money from one account to another, drag simple icon of the account you want to transfer from — the iconof the account you want to transfer to. Then enter the amount and confirm.
Similarly, you can approve eFakturas you’ve got — go eInvoice over to the account you wish to charge. Make any changes before confirming.
Services in mobile banking:
— QuickPay
— Overview of own accounts and accounts at your disposal
— Transfer between own accounts and accounts at your disposal
— Pay bills with or without KID
— Approve, edit or delete e-invoicing
— View / edit / delete payments in maturity folder
— View the latest movements on account
— Prevent Debit Card
— Retrieve PIN debit cards
— Change region barrier for debit cards
— Entering / changing SMS notifications
Please contact your bank if you have questions about Mobile Banking!

Подробнее…

Отчёт: география и посещаемость сайта

Отчёт в графической форме показывает объём посещений сайта flekkefjordsparebank.no, в динамике, с привязкой к географическому размещению активных пользователей данного сайта.
Отчёт доступен для сайтов, входящих в TOP-100000 рейтинга Alexa. Для всех остальных сайтов отчёт доступен с некоторыми ограничениями.

Alexa Rank – рейтинговая система оценки сайтов, основанная на подсчете общего количества просмотра страниц и частоты посещений конкретного ресурса. Alexa Rank вычисляется исходя из показателей за три месяца. Число Alexa Rank – это соотношение посещаемости одного ресурса и посещаемости прочих Интернет-порталов, поэтому, чем ниже число Alexa Rank, тем популярнее ресурс.

+ How fast does flekkefjordsparebank.no load?

Average Load Time:
n/a ms n/a % of sites are slower

Page Speed (Google PageSpeed Insights) — Desktop

70
0-4950-8990-100
i

Field Data

Over the last 30 days, the field data shows that this page has a speed compared to other pages in the Chrome User Experience Report.We are showing

Origin Data

All pages served from this origin have an speed compared to other pages in the Chrome User Experience Report. over the last 30 days.To view suggestions tailored to each page, analyze individual page URLs.

Field Data

Over the last 30 days, the field data shows that this page has a speed compared to other pages in the Chrome User Experience Report.We are showing

Origin Data

All pages served from this origin have an speed compared to other pages in the Chrome User Experience Report. over the last 30 days.To view suggestions tailored to each page, analyze individual page URLs.

+ Ad Experience Report

Summary of the ad experience rating of a site for a specific platform.

Desktop summary

Root domain:
flekkefjordsparebank.no
Region:(The Ad Standard region to which this site has been assigned.)
Pending
Ad filtering:(Chrome is not filtering ads on your site.)
Off
Status:(The status of the site that is reviewed for the Better Ads Standards.)
Not reviewed

Mobile summary

Region:(The Ad Standard region to which this site has been assigned.)
Pending
Ad filtering:(Chrome is not filtering ads on your site.)
Off
Status:(The status of the site that is reviewed for the Better Ads Standards.)
Not reviewed

Aksjesparekonto

Aksjesparekontoen gjør det enklere å spare i aksjer og aksjefond. Du kan flytte pengene dine mellom ulike aksjefond eller enkeltaksjer uten at du må betale skatt av gevinsten underveis. Skatten utløses først når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen.

Hva er aksjesparekonto?

Regjeringen besluttet at det i 2017 skulle introduseres en langsiktig aksjesparekonto for privatpersoner som sparer i aksjer og aksjefond. Målet med Aksjesparekonto er å gjøre det enklere og mer gunstig å spare i aksjer og aksjefond. Den nye løsningen vil i stor grad sidestille privatpersoner med profesjonelle investorer ved at gevinst fra salg av aksjer og aksjefond kan reinvesteres uten beskatning, så lenge pengene er innenfor den nye ordningen.

Fakta om kontoen

 • Du kan spare i aksjer og aksjefond (samt kombinasjonsfond med en aksjeandel på minimum 80 %).
 • Du betaler ikke skatt på gevinster fra salg av aksjefond og aksjer så lenge du beholder verdiene i en aksjesparekonto.
 • Du kan ta ut verdier tilsvarende dine innskudd fra aksjesparekontoen skattefritt.

Fordeler

 • Det er ingen skatt på gevinster fra salg av aksjefond og aksjer, så lenge du beholder verdiene i en aksjesparekonto.
 • Du kan ta ut verdier tilsvarende dine innskudd fra aksjesparekontoen skattefritt.
 • Sparing på aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag.

Overgangsregler

I utgangspunktet må man realisere gevinster på aksjer og aksjefond som flyttes inn på en aksjesparekonto. Dette vil utløse skatt. Myndighetene har vedtatt en tidsbegrenset overgangsregel som gjør det mulig å flytte aksjer og aksjefond man allerede har til aksjesparekontoen, uten å måtte realisere gevinster. Denne regelen gjelder ut 2018.

Competitive Data

Domain:
  flekkefjordsparebank.no
Rank:(Rank based on keywords, cost and organic traffic)
  9,039,159
Organic Keywords:(Number of keywords in top 20 Google SERP)
  14
Organic Traffic:(Number of visitors coming from top 20 search results)
  1
Organic Cost:((How much need to spend if get same number of visitors from Google Adwords)
  $0.00
Adwords Keywords:(Keywords a website is buying in Google AdWords for ads that appear in paid search results)
Adwords Traffic:(Number of visitors brought to the website via paid search results)
Adwords Cost:(Estimated budget spent for buying keywords in Google AdWords for ads that appear in paid search results — monthly estimation)
  $0.00

Анализ поисковых запросов сайта

Приведённый выше отчёт по частотности использования поисковых запросов, может быть использован оптимизаторами сайта при составлении его семантического ядра и подготовке контента т.н. «посадочных страниц». Статистика поисковых запросов — обобщённая сгруппированная информация по «обращениям» пользователей к поисковой системе по ключевым запросам (фразам).
В большинстве случаев, наш сервис показывает уже сгруппированную информацию, содержащую не только подборку самых популярных слов (фраз), но и словосочетания + синонимы. Собранная в данном разделе статистика показывает по каким «ключевым словам» (поисковым запросам) пользователи переходят на сайт flekkefjordsparebank.no.

Поисковый запрос – это слово или словосочетание, которое пользователь вводит в форму поиска на сайте поисковой системы, с учётом автоподбора и автоматического исправления в поиске ошибочного набора.

+ SSL Checker — SSL Certificate Verify

flekkefjordsparebank.no supports HTTPS

Verifying SSL Support. Please wait…
Check SSL

Common Name: www.flekkefjordsparebank.no Organization: Flekkefjord SparebankLocation: Flekkefjord, Flekkefjord, NOIssuer: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CAValid from: May 12 00:00:00 2016 GMTValid until: Aug 3 12:00:00 2018 GMTAuthority: Is not a CAKeysize:

Common Name: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA Organization: DigiCert Inc, OU=www.digicert.comLocation: USIssuer: DigiCert High Assurance EV Root CAValid from: Oct 22 12:00:00 2013 GMTValid until: Oct 22 12:00:00 2028 GMTAuthority: Is a CAKeysize: 2048 Bits

HTML верстка и анализ содержания сайта

Размещённая в данном блоке информация используется оптимизаторами для контроля наполнения контентом главной страницы сайта, количества ссылок, фреймов, графических элементов, объёма теста, определения «тошноты» страницы.
Отчёт содержит анализ использования Flash-элементов, позволяет контролировать использование на сайте разметки (микроформатов и Doctype).

IFrame – это плавающие фреймы, которые находится внутри обычного документа, они позволяет загружать в область заданных размеров любые другие независимые документы.

Flash — это мультимедийная платформа компании для создания веб-приложений или мультимедийных презентаций. Широко используется для создания рекламных баннеров, анимации, игр, а также воспроизведения на веб-страницах видео- и аудиозаписей.

Микроформат — это способ семантической разметки сведений о разнообразных сущностях (событиях, организациях, людях, товарах и так далее) на веб-страницах с использованием стандартных элементов языка HTML (или XHTML).

BankID på mobil

Bruk mobilen til å logge inn i nettbanken.

BankID på mobil er en elektronisk identifiserings- og påloggingsløsning der BankID-sertifikatet er lagret i SIM-kortet i mobiltelefonen. Med BankID på mobil kan du slippe å bruke kodebrikken når du logger inn i nettbanken, men ta likevel godt vare på brikken. Du vil trenge den i de tilfeller du må bruke passord, BankID pålogging eller ved re-bestilling av BankID på mobil når en bytter SIM-kort.

Før du går inn nettbanken for å bestille BankID på mobil, kan det være lurt å teste SIM-kortet og mobiltelefonen din.

Slik bestiller du BankID på mobil

BankID på mobil bestiller du selv i nettbanken din:

 • Logg inn i nettbanken på vanlig måte.
 • Velg «BankID og BankAxess»  i Meny.
 • Bestillingsprosessen er enkel og selvforklarende, foregår både i nettbanken og på mobilen din.
 • Du definerer selv PIN-koden (ID-PIN) som du ønsker å bruke for BankID på mobil.
 • Bestillingen er gjort på få minutter, og du vil få en SMS når din BankID på mobil er aktivert og klar til bruk.

IPS – individuell pensjonssparing

Slik kan du spare til pensjon og skatte mindre

Individuell pensjonssparing (IPS) er en ny form for pensjonssparing som gir flere fordeler. Med IPS kan du spare opptil 40.000 kroner i året, og få en skatteutsettelse på opptil 8.800 kroner. Du slipper å skatte for pengene før de tas ut som pensjon, og slik får du avkastning på penger som ellers skulle vært innbetalt i skatt.

Med IPS slipper du formuesskatt på det oppsparte beløpet, og det er ingen skatt på avkastning i spareperioden.

Pengene kan du begynne å ta ut når du fyller 62 år, som annen pensjon. Du betaler p.t. kun 22% skatt ved utbetaling.

IPS kalkulator

Alder

ÅR

Månedlig sparing fra 2022

KR.

Engangsbeløp i 2021

KR.

Pensjonsalder

ÅR

Forventet saldo ved år
kr

Skattefordel i år
kr

Tatt utgangspunkt i 50% aksjer og 50% obligasjoner, etter Finans Norges bransjestandard for avkastningsprognose, hensyntatt forvaltningshonorar. Med høyere aksjeandel vil forventet avkastning være høyere. Tallene er ikke inflasjonsjustert, altså ikke målt i dagens kjøpekraft.

6 fordeler med individuell pensjonssparing

 1. Spar opptil 40.000 kroner i året

 2. Opptil 8.800 kroner i årlig skattefradrag (p.t. 22 % av årlig sparebeløp)

 3. Ingen formuesskatt på oppspart beløp og ingen skatt på avkastning i spareperioden

 4. Uttak beskattes som alminnelig inntekt (i år 22%)

 5. Sparebeløpet kan justeres underveis

 6. Du velger selv spareprofil og fordeling mellom renter og aksjer

Viktig å tenke på

 • Sparepengene kan tidligst tas ut når du er 62 år
 • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
 • Du kan spare i IPS fra du er minst 18, til høyst 75 år
 • Aksjefond mister skjermingsfradraget.
 • Du kan starte en spareavtale, sette inn et engangsbeløp, eller en kombinasjon av begge deler.

BSU

Boligsparing for ungdom (BSU) er vårt beste sparetilbud for deg under 34 år. Sparer du i BSU nyter du også godt av bankens gunstige finansieringsordninger for ungdom. For deg som er ung finnes det faktisk ikke noe smartere måte å spare på enn Boligsparing for Ungdom.

Passer for deg som:

 • Er under 34 år og ønsker å spare penger til bolig.
 • Betaler skatt og dermed kan få nytte av skattefordelen.
 • Kan spare litt hvert år.
 • Ikke har hatt BSU tidligere.

Betingelser:

 • Du må være under 34 år og kan spare ut det kalenderåret du fyller 33 år.
 • Du kan spare inntil kr. 27500,- pr. år og samlet kr. 300.000,- med tillegg av oppsparte renter.
 • Fradrag i skatten for 20% av beløpet du sparer hvert år. Opptil kr. 5.500,- mindre i skatt dersom du sparer fullt beløp.
 • Du kan selv velge sparebeløp og hyppighet.
 • BSU-betingelsene gjelder til kontoeier fyller 35 år, hvoretter betingelsene endres til ordinære sparekontovilkår.

Vilkår:

 • Det kan spares på kontoen til og med det året du fyller 33 år.
 • Du kan bruke pengene til å kjøpe bolig, eller til å nedbetale på lån til en bolig du har kjøpt og flyttet inn i etter at du startet sparingen.
 • Ved uttak utenom boligformål må du tilbakebetale tidligere oppnådd skattefordel.
 • BSU kan kun opprettes én gang.

Opprett BSU (krever innlogging)

Pensjonssparing

Den nye pensjonsreformen gjør det enda viktigere å spare. Stadig færre yrkesaktive skal finansiere pensjonene til flere eldre — som lever lengre. Det er kort fortalt bakgrunnen for den store pensjonsreformen.

Hva betyr den nye pensjonsreformen for deg?

Yngre årskull må nå arbeide lenger for å opptjene sine pensjonsrettigheter i folketrygden. Det gjelder i sin helhet personer født i 1963 eller senere. Før var det de 20 beste av i alt 40 års opptjening som talte ved beregning av folketrygd. I fremtiden vil all yrkesaktivitet telle med. I tillegg vil det bli mulig å kombinere arbeid og pensjon.

Pensjonssystemet består av tre pilarer:

 • Folketrygden, som omtalt ovenfor.
 • Tjenestepensjon gjennom arbeidsgiver.
 • Privat oppsparte midler.

Enkelt å komme i gang med egen pensjonssparing

Sparing til pensjon følger de «gamle» prinsippene om å starte tidlig med å sette av litt av inntekten regelmessig. De mest vanlige alternativene til pensjonsparing er månedlig plassering i bank og/eller fond. Hva som er riktig for deg avhenger av hvor lenge du skal spare og hvilket forhold du har til verdisvingninger på midlene dine. Jo tidligere du starter pensjonssparing, desto lavere beløp trenger du å sette av hver måned. Husk at det er bedre å spare et lavt beløp, enn å ikke spare i det hele tatt.

Attraktive sparealternativer

Vi kan tilby svært attraktive sparealternativer enten du velger bank- eller fondsparing. Vi samarbeider med Skagen Fondene og DNB Asset Management, som er blant landets fremste fondsleverandører.

Via NAV sine nettsider www.nav.no og på nettstedet www.minpensjon.no kan du finne mer informasjon og beregne størrelsen på fremtidig pensjon fra folketrygden og fra arbeidsgiver, pluss egne midler. NAV sin servicetelefon 810 33 810 kan svare på spørsmål.